Vremea in Bistrita

Temperatura:
26°C
Prognoza meteo Portal Info
.

Calitatea educației nu e subiect de licitație

18.09.2017 09:15 | Autor: bistrita24 | Categoria: Educaţie
Vizualizări: 1423 | 0

Începerea anului şcolar 2017/2018 anunţă schimbări majore, care încă nu abordează direct problema calităţii din educaţie, subsumând aici şi problemele accesului şi echităţii. Am fost întrebaţi „ce credem noi despre manualul unic şi despre auxiliare?”

 

Federaţia Coaliţia pentru Educaţie crede în “şcoala în care fiecare vrea şi poate să îşi împlinească potenţialul”. Ca atare, susţinem un învăţământ de stat gratuit, accesibil şi de calitate pentru fiecare copil, indiferent de mediul din care provine! Acest obiectiv nu este îndeplinit - iar dovada este nevoia de meditaţii, programe remediale, “a doua şansă” (căci o ratăm pe prima), tot felul de auxiliare didactice care sunt necesare în procesul de evaluare şi chiar pentru examenele naţionale.

Am afirmat, în mod repetat, că resursele umane pot determina, într-o măsură mult mai mare decât cheltuielile materiale, creșterea calităţii educaţiei: aici sunt poziţiile publice relevante. Considerăm că un profesor bun nu are nevoie de instrumente auxiliare pentru o planificare bună a învăţării. Bine format la intrarea în profesie, sprijinit ulterior, poate ajunge la obiectivele educaţionale, indiferent de numărul de copii din clasă, de stilurile şi ritmurile de învăţare diferite.

Ţinând cont de principiile asumate în Manifestul Coaliţiei, considerăm că cele două subiecte care au acaparat agenda publică: infrastructura fizică (starea şi condiţiile din şcoli, grădiniţe, licee) şi manualele şi auxiliarele folosite în sala de clasă, abat atenţia de la problema de fond, cea a calităţii – câţi copiii reuşesc să iasă din şcoală cetăţeni activi, siguri pe competenţele lor, fericiţi şi uşor de integrat într-o societate în continuă schimbare?

Fiind evidentă dificultatea de comunicare a direcţiei strategice căreia i se aliniază măsurile luate de Ministerul Educaţiei Naţionale, solicităm conducerii Ministerului organizarea unui eveniment public de comunicare, cu reprezentanţi ai părţilor interesate şi jurnalişti din domeniu, pentru a oferi detalii asupra schimbărilor propuse şi contribuţiei acestora la creşterea calităţii, reducerea inechitaţii şi părăsirii timpurii a şcolii, îmbunătăţirea rezultatelor României la testarea PISA. Coaliţia pentru Educaţie îşi exprimă disponibilitatea de a facilita şi modera acest eveniment, considerându-l urgent şi important - profesorii au nevoie de repere şi stabilitate în munca lor de fiecare zi.

Problemele la care Guvernul propune soluţii nu sunt noi, dimpotrivă, iar majoritatea parlamentară ar putea fi un context favorabil pentru promovarea de măsuri care să crească calitatea serviciului public de educaţie pentru toţi elevii. Solicitarea noastră vine din nevoia de prioritizare, fundamentare, informare, analiză de impact şi consultare. Deşi studii la nivel internaţional, completate de recent publicatul studiu OECD şi UNICEF despre evaluarea din educaţia românească, arată că factorul critic pentru o educaţie de calitate rămâne profesorul, această temă continuă să nu fie o prioritate din punct de vedere politic şi executiv în România.

Evident, există interese financiare ale industriei de auxiliare, având în vedere mărimea acestei pieţe. În opinia noastră, este inacceptabil ca auxiliarele să fie concepute ca pachet aproape obligatoriu a fi folosit cu manualul care intră gratuit în şcoală. Înainte de schimbarea regulilor jocului, ar fi fost potrivit să avem acces la analize documentate despre impactul în procesul învăţării al pachetelor formate din manualele gratuite distribuite de MEN şi auxiliarele aferente, adică:  în ce masură au contribuit la inechitate între elevi? În ce fel a fost afectată calitatea procesului de educaţie? Care este impactul asupra generaţiilor care au intrat în şcoală în ultimii ani?

În fapt, o dispută inflamată peste noapte, în ultimele două luni, neinspirat comunicată şi argumentată ne-a dus pe toţi în situaţia de a ne baza, în demersul de înfiinţare a Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică, doar pe mintea limpede a Consiliului Concurenţei. Raţional vorbind, orice competiţie, inclusiv cea pentru manuale, contribuie la o calitate mai bună pentru un preţ mai accesibil.

Organizaţii membre ale Coaliţiei pentru Educaţie vor fi afectate de alegerea soluţiei cu manualul unic, la fel şi experţi cu care lucrăm. Însă mare parte dintre elevii din şcolile prăpădite în care lucrează altele oricum nu aveau acces la auxiliare şi ei puteau opta foarte greu pentru un manual sau altul. Avem împreună înţelegerea că profesorul poate avea măiestria şi cunoaşterea de a operaţionaliza obiectivele de învăţare din programa şcolară potrivit elevilor lui, cu sau fără fişe şi materiale ajutătoare cumpărate de părinţi, fără a nega importanţa instrumentelor, fie ele fişe de lucru, studii de caz, proiecte, culegeri de probleme, platforme de e-learning, înregistrări video şi alte resurse adecvate.

Documentul de poziţie al Federaţiei Coaliţia pentru Educaţie  pe tema formării iniţiale, accesului în profesie a viitoarelor cadre didactice (mai 2017), a consemnat alegerea noastră de advocacy - formarea cât mai urgentă a unor profesionişti în educaţie, pe filiere care să asigure calitate de îndată, pentru a creşte calitatea serviciului public de educaţie livrat în fiecare sală de clasă din România. Reamintim în context că aceasta a fost ultima etapă a unui proces amplu de audiere publică demarat în luna aprilie 2016.

În sprijinul cadrelor didactice şi aliniaţi cu misiunea noastră de a le susţine şi de a avea încredere în ele, se cade să recunoaştem că manualul şi auxiliarul pot fi, de multe ori, singurul instrument de control al procesului didactic pe care cadrul didactic îl are, în sensul că e singurul reper care îl ajută să aibă structură la ora de clasă, să ştie ce să facă cu elevii. Frica de a nu se descurca fără aceste instrumente este reală, profesorii o resimt şi ea generează tensiuni majore în sistem şi multă nesiguranţă. Acesta este un bun moment de activare a comisiilor metodice, a inspectorilor de specialitate pentru sprijinirea celor care au nevoie de ajutor, mai ales pentru cadrele didactice care se ghidează după noi programe şcolare.

Federaţia Coaliţia pentru Educaţie înţelege aceste temeri şi îi roagă pe cei cu experienţă din cancelarii să găsească resurse de timp şi bunătate să îi susţină pe colegii lor. Un profesor care ştie să faciliteze învăţarea din cine este el şi cum ştie să lucreze cu copiii va genera dezvoltare şi echilibru pentru multe generaţii de copii.

.............................................................................................................................................................................

Fondată în iunie 2015, Federaţia Coaliţia pentru Educaţie reuneşte organizaţii neguvernamentale active în domeniu şi îşi propune să coaguleze energii şi resurse pentru a susţine dezvoltarea şcolii în care fiecare vrea şi poate să îşi împlinească potenţialul (www.coalitiaedu.ro).

Persoană de contact: Simona David Crisbăşanu, Director Comunicare (simona@coalitiaedu.ro, 0754 222 007)

.
Comentarii () Adaugă comentariu
.