Vremea in Bistrita

Temperatura:
13°C
Vremea Portal Info
.

Măsuri de reorganizare a Guvernului și ministerelor

31.01.2018 15:53 | Autor: bistrita24 | Categoria: Actualitate
Vizualizări: 797 | 0

Guvernul a luat o serie de măsuri de reorganizare a administraţiei publice centrale, în concordanţă cu Hotărârea Parlamentului pentru acordarea încrederii noului Cabinet

Pentru asigurarea unei abordări şi practici unitare în gestionarea fondurilor europene, precum şi pentru creşterea substanţială a nivelului lor de utilizare, printr-o ordonanţă de urgenţă adoptată astăzi au fost înfiinţate Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Ministerul Fondurilor Europene, prin reorganizarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene. Această abordare răspunde preocupării Comisiei Europene privind menţinerea expertizei acumulate în perioada de programare şi asigură implementarea programelor 2014-2020.

Ministerul Fondurilor Europene a fost înfiinţat prin preluarea structurilor de specialitate şi a activităţilor din domeniul fondurilor europene de la MDRAPFE, cu excepţia activităţilor, structurilor şi personalului aferente Programului operaţional regional 2007-2013 şi 2014-2020, Programului operaţional „Dezvoltarea capacităţii administrative” 2007-2013, Programului operaţional „Capacitate administrativă” 2014-2020, autorităţilor de management/autorităţilor comune de management, autorităţilor naţionale, secretariatelor tehnice comune, punctelor de contact/punctelor naţionale de contact/persoanelor naţionale de contact pentru programele finanţate din FEDR-CTE, ENPI-CBC, ENI-CBC, IPA-CBC şi din fonduri naţionale, precum şi funcţiile de puncte de contact în materie de control pentru programele finanţate din ENI-CBC. De asemenea, Ministerul Fondurilor Europene va prelua activitatea şi personalul Organismului Intermediar pentru Programul Operaţional Capital Uman de la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale.

Totodată, Secretariatul General al Guvernului va prelua de la Ministerul pentru Consultare Publică şi Dialog Social structurile şi activităţile, cu excepţia celei din domeniul dialogului social, care va fi preluată de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale.

Alte modificări mai vizează:

  • trecerea Administraţiei Rezervaţiei Biosferei ”Delta Dunării” din subordinea Secretariatului General al Guvernului în subordinea Ministerului Mediului;

  • trecerea Comisiei Naţionale de Prognoză din subordinea Ministerului Finanţelor Publice în subordinea Secretariatului General al Guvernului;

  • Trecerea Agenţiei pentru Agenda Digitală a României din subordinea Guvernului în subordinea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale.

Ministerele nou-înfiinţate şi instituţiile care preiau activităţi şi structuri de la alte ministere preiau şi personalul aferent acestora, în condiţiile legii. Personalul preluat îşi păstrează drepturile salariale avute la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Biroul de presă al Guvernului

foto: internship.gov.ro

 

.
Comentarii () Adaugă comentariu
.