Vremea in Bistrita

Temperatura:
10°C
Vremea 15 zile Portal Info
.

Proiectul „AS NV - Antreprenoriat Sustenabil în regiunea de Nord Vest” ROMÂNIA START UP PLUS

31.01.2018 16:05 | Autor: bistrita24 | Categoria: Monden
Vizualizări: 1844 | 0

Vrei să demarezi o afacere şi nu ai banii necesari pentru a-ţi pune idea de afaceri în aplicare? Persoanele cu domiciliul în regiunea de Nord Vest, care nu au o afacere sau care sunt acţionari minoritari într-o firmă, au oportunitatea de a intra în Programul România Start Up Plus prin care se pot obţine fonduri europene nerambursabile de maxim 40.000 EURO pentru demararea propriei afaceri, prin intermediul Proiectului „AS NV - Antreprenoriat Sustenabil în regiunea de Nord Vest”.

 Fundaţia CDIMM Maramureş este partener în Proiectul „AS NV - Antreprenoriat Sustenabil în regiunea de Nord Vest” care se va derula pe parcursul a 36 luni, cu scopul de a susţine înfiinţarea şi funcţionarea unui număr de 66 de noi afaceri cu profil nonagricol din zona urbană, situate în Regiunea de Dezvoltare Nord Vest.

Proiectul ”AS NV - Antreprenoriat Sustenabil în regiunea de Nord Vest” este finanţat prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN; Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi; Obiectivul specific 3.7: Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană. Municipiul Baia Mare este aplicantul principal al Proiectului ”AS NV - Antreprenoriat Sustenabil în regiunea de Nord Vest”, iar implementarea proiectului se va face în perioada ianuarie 2018 - decembrie 2020, în parteneriat cu 3 organizaţii: Centrul de Excelenţă pentru Resurse Comunitare SRL (Baia Mare) - Partener 1; Fundaţia Centrul de Dezvoltare a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Maramureş (Baia Mare) - Partener 2; Intratest SA (Bucureşti) - Partener 3.

Obiectivul proiectului este „Promovarea unor locuri de muncă durabile şi de calitate şi sprijinirea mobilităţii lucrătorilor”, prin susţinerea înfiinţării şi funcţionării unui număr de 66 de noi întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi şi a unor întreprinderi mici şi mijlocii inovatoare, cu profil nonagricol din zona urbană, situate în Regiunea de Dezvoltare Nord Vest.

Grupul ţintă al proiectului îl consituie persoanele cu domiciliul în regiunea de Nord-Vest, atât cele care nu au o afacere, cât şi cele care sunt acţionari minoritari într-o firmă, care vor să demareze o afacere şi care doresc să se înscrie în programul “România Start Up Plus” pentru a obţine fonduri europene nerambursabile. Schema de antreprenoriat conţine următoarele etape cadru de implementare: • Etapa I – Formare antreprenorială; • Etapa a II-a – Implementarea planurilor de afaceri finanţate din Fondul Social European (FSE); • Etapa a III-a – Program de monitorizare a funcţionării şi dezvoltării afacerilor finanţate.

Etapa I – Formare antreprenorială În cadrul etapei de Formare antreprenorială, se va derula o campanie de promovare antreprenorială prin intermediul unor seminarii organizate în cele şase judeţe ale Regiunii NV, va fi creată o pagină web a proiectului şi vor fi realizate materiale de promovare ale proiectului. Minim 18 serii de cursuri de competenţe antreprenoriale vor fi organizate de aplicant şi cei 3 parteneri, în judeţele Maramureş, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Sălaj, Satu Mare. La finalul cursurilor, minim 300 de absolvenţi vor obţine certificate de competenţe antreprenoriale şi vor întocmi planuri de afaceri care vor putea obţine finanţare în cadrul proiectului. Procesul de evaluare a planurilor de afaceri se va derula în cadrul unui concurs de selecţie, la finalul căruia minim 66 de afaceri vor fi selectate pentru a fi finanţate prin proiect. Persoanele ale căror afaceri au fost selectate pentru a primi finanţare, vor efectua stagii de practică în cadrul unei întreprinderi existente, funcţionale, a cărei activitate economică face parte din aceeaşi grupă CAEN cu cea aferentă planului de afaceri selectat. Stagiul va avea o durată minimă de 40 de ore.

Etapa a II-a – Implementarea planurilor de afaceri finanţate din fonduri europene nerambursabile se va realiza prin: - Furnizarea de servicii personalizate de consiliere/consultanţă/ mentorat ulterior finalizării procesului de selecţie a planurilor de afaceri. - Asigurarea înfiinţării si demarării funcţionării a celor minim 66 de noi întreprinderi ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului. - Sprijinirea implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului. - Decontarea de către administratorul schemei de antreprenoriat a sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului.

DE REŢINUT: - Întreprinderile nou înfiinţate vor trebui să aibă sediul social şi, după caz, punctul/ punctele de lucru în mediul urban, în regiunea NV. - Persoanele fizice nu pot avea calitatea de asociat, administrator, reprezentant legal sau angajat în cadrul a mai mult de o întreprindere înfiinţată în cadrul acestui program. - În cazul în care întreprinderea se înfiinţează ca societate reglementată de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi are mai mult de un asociat, persoana al cărei plan de afaceri a fost selectat în vederea finanţării va trebui să aibă calitatea de asociat majoritar.

Pe parcursul a 12 luni de la înfiinţare, firmele selectate pentru a fi finanţate vor primi subvenţiile pentru demararea afacerii, conform celor menţionate în Planul de Afaceri aprobat la finanţare. Valoarea maximă acordată pentru planurile aprobate este de 40.000 euro/ plan de afaceri, reprezentând maximum 100% din totalul cheltuielilor eligibile, şi se acordă numai întreprinderilor înfiinţate de persoanele ale căror planuri de afaceri sunt aprobate.

Acordarea acestei finanţări se va realiza în baza unui contract de subvenţie. CURSURILE ANTREPRENORIALE ORGANIZATE DE FUNDAŢIA CDIMM MARAMUREŞ Fundaţia CDIMM Maramureş, partener 2 în cadrul proiectului ”AS NV - Antreprenoriat Sustenabil în regiunea de Nord Vest”, este responsabilă cu organizarea a minim 6 serii de cursuri în judeţele Maramureş, Bihor şi Sălaj. Cursurile antreprenoriale organizate de Fundaţia CDIMM Maramureş sunt acreditate de Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC), iar la finalul cursului veţi obţine o diplomă recunoscută de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi de Ministerul Educaţiei. Poate mai important decât diploma, va fi ceea ce învăţaţi: cei 25 de ani de experienţă în domeniul consultanţei pentru startup-uri, dar şi experienţa de 17 ani acumulată în cadrul Incubatorului de Afaceri ne-au ajutat să dezvoltăm programe de instruire perfect adaptate la nevoile micilor întreprinzători.

Participând la cursurile noastre veţi primi informaţiile necesare pentru lansarea într-o afacere de succes. Cursul de “Competenţe Antreprenoriale” are o durată 45 de ore şi este bazat atât pe prezentări ale trainerilor cât si pe aplicaţii practice. Veţi primi informaţiile necesare pentru pregătirea şi dezvoltarea unei afaceri de succes pe parcursul a 2 module de curs, respectiv “Pregătirea şi iniţierea unei afaceri” (modul de 24 ore) şi “Funcţionarea şi Dezvoltarea Afacerii” (modul de 21 ore). Vor fi prezentate şi analizate aspecte legate de valorificarea ideilor şi oportunităţilor de afaceri, marketing, management, planificare strategică, bazele contabilităţii, planificare financiară, promovarea afacerilor în mediul electronic şi despre modul de elaborare al planului de afaceri.

La finalul cursului, fiecare participant va întocmi un plan de afacere, plan ce va putea participa la concursul pentru obţinerea celor 40.000 EURO nerambursabili. 

Centrele de informare Europe Direct reprezintă puncte de contact local pentru toate instituţiile UE şi cooperează cu alţi parteneri de informare activi. Ele completează şi susţin activitatea Reprezentanţelor Comisiei Europene şi a Birourilor de Informare ale Parlamentului European la nivel local şi regional. Reţeaua Europe Direct România a fost înfiinţată în 2008 (ca urmare a aderării României la UE, la 1 ianuarie 2017) şi este coordonată de Reprezentanţa Comisiei Europene în România. Centrul Europe Direct Maramureş, având ca structură gazdă Fundaţia CDIMM Maramureş, face parte din prima generaţie de Centre Europe Direct din România şi a activat timp de 10 ani, ca membru în trei generaţii de Centre Europe Direct: 2008; 2009-2012; 2013-2017. 2018 marchează debutul celei de-a IV-a generaţii de Centre Europe Direct care vor aduce informaţia europeană la nivel local şi vor promova o cetăţenie participativă, în următorii 3 ani, în perioada 2018-2020. Ne face plăcere să anunţăm că noi, Centrul Europe Direct Maramureş ne vom continua activitatea în cadrul Fundaţiei CDIMM Maramureş şi în următorii 3 ani. Vom reveni cu detalii privind activităţile viitoare şi parteneriatul local.

Alessandro Giordani, şeful unităţii Contact cu Cetăţenii din cadrul Direcţiei Generale Comunicare a Comisiei Europene, responsabil cu Centrele de informare Europe Direct (EDIC), lucrează împreună cu echipa sa la o generaţie nouă a EDIC-urilor, mai proactivă, axată pe o mai mare implicare în societatea civilă. Vă prezentăm câteva considerente privind noua Reţea de Centre Europe Direct 2018-2020, extrase dintr-un interviu acordat de dl. Alessandro Giordani către ”Commission en direct”:

• Ce sunt EDIC-urile şi cu ce diferă această nouă generaţie? O caracteristică nouă a acestei generaţii de Centre Europe Direct este încercarea de a schimba ideea de informare şi comunicare cu cetăţenii dintr-un concept static, în care EDIC este un receptor al cererilor de informaţii, cu o abordare proactivă, în care EDIC-ul se implică în societatea civilă. Desigur, EDIC-urile nu fac parte din Comisie, deci nu li se permite să se prezinte ca atare. Dar centrele au datoria de a prezenta în mod obiectiv imaginea, politicile şi dezbaterile din jurul problemelor europene.

• De ce contează Centrele Europe Direct? Centrele Europe Direct sunt importante pentru că ne permit [Comisiei Europene] nu numai să comunicăm oamenilor, ci şi să lăsăm oamenii să vorbească şi să formeze ceea ce noi numim o opinie publică europeană cu privire la chestiunile europene.

Dacă spunem că UE devine un ansamblu din ce în ce mai politic, atunci avem nevoie de o opinie publică asupra problemelor europene la nivel european, care este conştientă de problemele în cauză şi care dă formă şi culoare politicii europene votând pentru Parlamentul European, de exemplu. Deci, pentru noi [Comisia Europeană], EDIC-urile sunt necesare pentru că ne permit să formăm, să încurajăm şi să facilităm crearea acestei opinii publice europene. • Cum se compară numeric cu generaţiile anterioare ale EDIC? Generaţia EDIC anterioară a fost alcătuită din aproximativ 500 de Centre Europe Direct. Actuala generaţie va cuprinde între 420 şi 450 EDIC-uri. De această dată a existat posibilitatea de a se acorda subvenţii mai mari în cadrul aceluiaşi buget global, pentru a obţine EDIC-uri mai puternice. • Cum vor proceda EDIC-urile cu alegerile europene din 2019? În perioada alegerilor europarlamentare din 2019, vor fi în atenţie două aspecte: cooperarea la nivel local între EDIC-uri, Reprezentanţele Comisiei şi Oficiile Locale ale Parlamentului European şi coordonarea strategică din partea CE şi a Parlamentului European pentru a asigura coerenţa, reflectând obiectiv ceea ce se întâmplă în timpul campaniei electorale

• Programul european „Orizont 2020”, „Creşterea performanţei tehnologiilor pentru soluţiile locale de încălzire şi răcire” Comisia Europeană a deschis recent o cerere de propuneri de proiecte 2018 în cadrul programului „Orizont 2020″, componenta „Provocări societale”. O abordare ambiţioasă a eficienţei energetice este necesară în toate sectoarele, dar provocarea majoră a următorului deceniu – în conformitate cu prioritatea anunţată de CE în Comunicarea „Accelerating Clean Energy Innovation” de decarbonizare a parcului imobiliar al UE până în 2050 – se află în clădiri. Clădirile reprezintă 40% din energia utilizată în UE, iar industria construcţiilor oferă 18 milioane de locuri de muncă directe în Europa, în timp ce IMM-urile contribuie la 70% din valoarea adaugată în sectorul construcţiilor din UE. Sursele locale de energie regenerabile au un mare potenţial de a reduce drastic utilizarea energiei primare atât pentru încălzire, cât şi pentru ră- cire, în clădirile rezidenţiale şi comerciale. Se aşteaptă ca propunerea să abordeze unul sau mai multe dintre următoarele aspecte: - optimizarea diferitelor componente ale unui sistem de încălzire şi răcire din surse regenerabile; - dezvoltarea de instrumente şi sisteme pentru optimizarea proiectării şi monitorizării diferitelor componente ale unui sistem de încălzire şi răcire; - dezvoltarea sistemelor integrate de control pentru funcţionarea inteligentă a unui sistem de încălzire ş răcire. Beneficiar poate fi orice entitate constituită legal pe teritoriul unei ţări participante la program. Eligibilitate: state membre UE, ţări asociate la program în urma unor acorduri cu UE, organizaţii internaţionale care au ca scop promovarea cooperării ştiinţifice şi tehnologice în Europa şi ai căror membri provin din stalele UE şi ţările asociate la program. Buget: 10.000.000 euro, cofinanţare de 70% pentru acţiunile de inovare, 100% pentru organizaţiile non-profit.

Data de depunere: 13 februarie 2018 (ora 17:00 la Bruxelles). Priorităţi transversale: a) cooperare internaţională; b) energie verde; c) parteneriatele public-privat contractuale (cPPP); d) EeB (acronim în engleză pentru Energy-efficient Buildings/clădiri eficiente energetic). Website program: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/ topics/lc-sc3-res-5-2018.html

• Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014–2020 (PNDR 2020) Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) primeşte, în perioada 29 ianuarie–30 aprilie 2018, solicitări pentru finanţarea proiectelor de înfiinţare şi funcţionare a grupurilor operaţionale care dezvoltă proiecte pilot şi noi produse în sectorul agricol şi în cel pomicol, prin submăsurile 16.1 (agricol) şi 16.1a (pomicol) din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014–2020 (PNDR 2020). Alocarea financiară: - sectorul agricol: 6.676.044 euro, - sectorul pomicol: 5.850.768 euro. ”Aceste linii de finanţare oferă posibilitatea de a face cercetare aplicată pentru obţinerea unor soluţii de eficientizare a proceselor tehnologice sau de obţinere a unor noi produse în vederea comercializării. Este pentru prima oară cand finanţăm acest tip de proiecte şi consider că este o ocazie foarte bună pentru angrenarea organismelor de cercetare româneşti sau a altor actori din sectorul agroalimentar şi cel pomicol în constituirea unor grupuri operaţionale care să ducă la o cooperare reală între toate părţile interesate.” a precizat directorul general al AFIR, Adrian CHESNOIU. Valoarea maximă a sprijinului acordat prin sM 16.1 si sM 16.1a pentru dezvoltarea proiectelor pilot, noi produse, procese şi tehnologii este de 500.000 de euro/ proiect. Cererile se depun on-line pe pagina oficială a Agenţiei, www.afir.info

Informaţiile de pe această pagină sunt preluate şi adaptate de pe http://www.finantare.ro

.
Comentarii () Adaugă comentariu
.